Bio Alfredo Rabansky


Mensen en specifiek ‘gezichten’ staan in mijn werk centraal.

People are central in my work. To be specific, ‘Faces’

Art-project EquAll-X

Ik maak bij voorkeur gezichten bestaande uit meerdere vormen die samen één gezicht vormen. De vormen staan in verhouding tot elkaar maar zijn niet door enige lijn met elkaar verbonden. Mijn genre laat zich typeren door een vorm van modernisme. Kazimir Malevich / Soll Lewitt zijn enige kunstenaars die mij aanspreken. De inspiratie die ik op deed in mijn tijd in New York is tijdloos. De motivatie de (gezichts)figuren te maken die ik maak ligt in het onbegrip over hokjesdenken. Iedereen heeft immers een eigen gezicht en verdient het om gezien te worden.

I prefer to make faces consisting of multiple shapes that make up one face. The forms are in relation to each other but are not connected to each other by any lines. My genre can be characterized by a form of modernism. Kazimir Malevich / Soll Lewitt are some artists who appeal to me. The motivation to make the (facial) figures I do lies in the lack of understanding of pigeonholing. After all, everyone has their own face and deserves to be