Art-project EquAll-X


Het vertellen van een verhaal van, voor en door ons allemaal

In het Art-project EquAll-X staan vrolijke, kleurrijke gezichten (equallxfaces) centraal. We hebben allemaal een eigen gezicht en verdienen het om gezien te worden. De ‘look & feel’ van ons verschilt maar dat is juist leuk. Wees wie je bent’. Al mijn werk is exclusief bedoeld voor juist ‘die iedereen’ die vindt dat iedereen er toe doet.

Ik ben gestart met het ontwerp van gezichten (equallxfaces) van alle hoofdsteden. Deze zijn in onze shop te vinden.

Telling a story of, for and by all of us

The Art project EquAll-X focuses on happy, colorful faces (equallxfaces). We all have our own face and deserve to be seen. The ‘look and feel’ of us differs but that’s just nice. Be who you are’. All my work is exclusively for just ’that everyone’ who thinks everyone matters.

I started designing faces (equallxfaces) of all capitals. These can be found in our shop.