Art-platform EquAllXClub gastkunstenaars


ARTPLATFORM EQUALLXCLUB

Omdat ook bij andere gewaardeerde kunstenaars het GEZICHT – de MENS vaak centraal staat bestaat het artplatform de EquAllXClub. Gast kunstenaars wordt de mogelijkheid geboden dit werk te tonen. De stijl, de gebruikte techniek is ondergeschikt. Wel dient het werk aansprekend te zijn. Opname van het 1e werk is gratis!

ARTPLATFORM EQUALLXCLUB

Because also with other esteemed artist the FACE – the HUMAN is often central, the art platform EquAllXClub exists. Guest artists are given the opportunity to show work in which the face – the human being is the subject. The style, the technique used is secondary. However, the work should be appealing. Publishing your first work is for free. Join us!